Make your own free website on Tripod.com
 
       สารสกัดจากโรสแมรี่ ( Rose Ox )

      
   โรสแมรี่ ( Rosemary ) เป็นพืชที่ชาวยุโรปและอเมริการู้จักกันเป็นอย่างดี และในเมืองไทยของเราก็รู้จักโรสแมรี่ในแง่ของกลิ่นหอม ( Flavor ) ของน้ำมันจากโรสแมรี่ ที่ใฃ้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางค์หรืออาหารกันอย่างกว้างขวาง โรสแมรี่เป็นพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า "โรสมารินัส อ๊อฟฟิซซินาลิส" ( Rosemarinus Officinalis L. ) เดิมทีเดียวโรสแมรี่เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ปัจจุบันพบมากในแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งผู้คนในแถบดังกล่าวนิยมนำโรสแมรี่มาใช้ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ และส่วนที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในสรรพคุณดังกล่าวก็คือ ส่วนของใบ ( Leaf ) และนอกจากนั้นดอกของโรสแมรี่ ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ( Love charm ) และสัญลักษณ์แห่งความทรงจำในเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย

     ในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบและได้ทำการศึกษาวิจัยโรสแมรี่ โดยเฉพาะสารสกัดที่เราได้จากส่วนใบของโรสแมรี่กันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งทำให้พบว่าสารสกัดจากโรสแมรี่นั้น เป็นส่วนผสมของสารจากธรรมชาติมากมายหลายชนิด


        ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราที่มีอยู่ในสารสกัดดังกล่าวเป็นสารเคมีในกลุ่มของ "ฟีนอลลิคไดเทอร์ปีน" โดยพบว่าสารเหล่านี้จะให้ผลการกำจัดสารพิษชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะ "อนุมูลอิสระ" ที่มีผลในการทำลายเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ "มะเร็ง" สารสำคัญจากโรสแมรี่ที่มีการวิจัยกันอย่างกว้าง และพบว่าให้ผลดังกล่าวอย่างชัดเจนก็คือ กรดโรสมารินิค กรดคาร์โนซิค และกรดคาร์นาโซล และจากผลการศึกษาวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร "ซีโนไบโอติค" ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่า สารสกัดกรดคาร์โนซิค และคาร์นาโซล ให้ผลในการลดการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และสารพันธุกรรม DNA จากความเป็นพิษของอนุมูลอิสระ และยังให้ผลในการลดฤทธิ์การทำลายเซลล์ของอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น ไลปิดเปอร์อ๊อกไซด์ เปอร์ร๊อกซิลเรดิคอล และไฮดร๊อกซิลเรดิคัล และจากบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Indian Journal Experimental Biology ปี 1999 ก็แสดงให้เห็นว่า สารสกัดกรดโรสมารินิคจากโรสแมรี่ ยังให้ผลในการป้องกันภาวะหอบหืด ภาวะการเกร็งของทางเดินอาหาร โรคแผลในกระเพาะอาหาร ภาวะการอักเสบ ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะต้อกระจก ภาวะมะเร็ง และภาวะที่ตัวอสุจิในเพศชายมีความบกพร่อง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้ พบว่าเป็นผลจากฤทธิ์ในการต้านความเป็นพิษจากอนุมูลอิสระ ( Free Radicals ) นั่นเอง

       "อนุมูลอิสระ"
       ( Free Radicals )
        "อนุมูลอิสระ" ( Free Radicals ) นั้น หลายคนคงเริ่มรู้จักแล้วว่าในความเป็นจริงก็คือ สารพิษที่มีอยู่รอบตัวเรา รวมทั้งจากมลภาวะจากสารเติมแต่งในอาหารที่รับประทาน และจากการศึกษายังพบว่า ขบวนการเผาผลาญสารอาหารหรือขบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ในร่างกายของเราก็สามารถสร้างอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้เช่นกัน และอนุมุลอิสระเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บในยุคสมัยใหม่นี้อย่างมากมาย และหลายโรคเป็นโรคที่น่าสะพรึงกลัว เนื่องจากในการรักษาให้หาย ในหลายภาวะ อย่างเช่น ในภาวะที่เรามีความเครียดสูง หรือแม้ในขณะที่ร่างกายของเรามีขบวนการเผาผลาญพลังงานสูง อย่างเช่นในผู้ที่อยู่ในโปรแกรมลดไขมันสะสม ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่เร่งให้ร่างกายของเรามีขบวนการทางชีวเคมีเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าไปเร่งให้มีการสร้างอนุมูลอิสระภายในร่างกายของเรามากขึ้น ดังนั้นในผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหันมาพิจารณากำจัดอนุมูลอิสระออกไปจากร่างกาย เพื่อป้องกันภาวะความบกพร่องต่าง ๆ ในร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้จากอนุมูลอิสระเหล่านี้

       ดังนั้นสารสกัดจากโรสแมรี่ของเราจะช่วยผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น

       สารสกัดจากโรสแมรี่ ( Rose Ox )
       ช่วยต่อต้านการเกิดอนุมุลอิสระในร่างกาย ซึ่งภาวะที่พบว่าเกิดจากผลของอนุมูลอิสระนั้นมีมากมาย เช่น โรคความเสื่อมต่าง ๆ ของอวัยวะ ภาวะผิวพรรณเหี่ยวย่นก่อนวัย โรคความจำเสื่อม โรคหัวใจ ภาวะความเป็นหมัน ฯลฯ นอกจากนั้นยังพบว่าสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ ยังสามารถทำให้เกิดความผิดปกติต่อการแบ่งตัวของเซลล์ได้ หากอนุมูลอิสระดังกล่าวเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA ภายในเซลล์ ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อย่างผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะ "มะเร็ง" ชนิดต่าง ๆ
       
 
     

Back to Top หน้าหลักของผลิตภัณฑ์ , โปรตีนดริงค์มิกซ์ , ไฟเบอร์แอนด์บอตานิคอล, ไฟเบอร์บอนด์, ชาเขียว, ชาผสมกัวราน่า, สารสกัดจากผลส้มแขก, สารสกัดจากโรสแมรี่