Make your own free website on Tripod.com

        "ส้มแขก" เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางพฤกศาสตร์ว่า "การ์ซิเนีย แคมโบเกีย" ( Garcinia Cambogia ) ส้มแขกเป็นพืชที่ผลมีรสเปรี้ยวจัด และให้สารสกัดสำคัญที่มีชื่อว่า "กรดไฮดร็อกซีซิตริค" ( Hydro Citric Acid ) หรือที่เราเรียกกันย่อ ๆ ว่าสาร HCA ในปริมาณสูงมาก สาร HCA นี้เองที่นักวิทยาศาสตร์ได้นำมาทดลองวิจัยจนพบว่า เป็นสารสำคัญที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายชนิดหนึ่งที่ชื่อ "เอทีพี ซิเตรทไลเอส" ( ATP Citratelyase ) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เราพบในกระแสเลือดและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสที่มีอยู่มากเกินความจำเป็นในกระแสเลือดให้เป็นไขมันสะสม เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในยามที่ร่างกายต้องการ แต่เนื่องจากการที่ร่างกายของเรามักไม่ค่อยมีการใช้แหล่งพลังงานสำรองหรือไขมันสะสมดังกล่าว ซ้ำยังมีการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไขมันสะสมเหล่านี้จึงกลายเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพมากมาย รวมทั้งความอ้วนที่คนรุ่นใหม่ประสบอยู่

   

       จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เราพบว่าสาร HCA มีผลในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เอทีพี ซิเตรทไลเอส ดังนี้จึงทำให้สาร HCA มีผลในการยับยั้งขบวนการในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นไขมันสะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนั้นจากการศึกษาล่าสุดพบว่า สาร HCA ยังมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ คาร์นิทีน เอซิลทรานสเฟอร์เรส ซึ่งทำให้มีผลในการย่อยสลายไขมันจากแหล่งสะสมไปใช้เป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายได้มากขึ้น ดังนั้นสาร HCA จากผลส้มแขกนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ในโปรแกรมควบคุมน้ำหนักทั้งในแง่ของการยับยั้งการเกิดไขมันสะสมใหม่ และการนำเอาไขมันสะสมเก่าออกไปใช้เป็นพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่นั้น เราจะพบว่าในกระแสเลือดของเราก็ยังคงมีน้ำตาลกลูโคสอยู่ ซึ่งหากไม่มีการนำน้ำตาลกลูโคสเหล่านี้ไปใช้ ก็อาจจะทำให้มันสามารถกลายเป็นไขมันสะสมใหม่ได้ เมื่อหมดฤทธิ์การทำงานของสาร HCA แล้ว ดังนั้นโดยทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างรอบคอบ จึงนิยมรับประทานเกลือแร่โครเมียมโพลีนิโคติเนตร่วมด้วย เพื่อเร่งการใช้น้ำตาลกลูโคสที่หลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดดังกล่าว
   

       เกลือแร่โครเมียม เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ โดยจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ร่างกายของเราจะนำเกลือแร่โครเมียมนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า "กลูโคสโทเรอรานซ์เฟคเตอร์" หรือ GTF ซึ่งเป็นสารที่จะต้องทำงานร่วมกับ "ฮอร์โมนอินซูลิน" เพื่อนำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสลายเป็นพลังงาน และพบว่าในขณะที่ร่างกายมีกิจกรรมหรือมีการออกกำลังกายมาก ๆ ก็จะมีการใช้สาร GTF นี้มากตามไปด้วย ซึ่งเดิมทีเดียวนั้น ทางการแพทย์มักจะสั่งจ่ายเกลือแร่โครเมียมนี้ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน เนื่องจากพบว่าให้ผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

       ดังนั้นในกรณีของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเกลือแร่โครเมียม จึงถูกนำมาใช้สำหรับเร่งการเผาผลาญสารอาหารกลูโคสให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินความต้องการของร่างกาย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำตาลกลูโคสส่วนที่เกินความต้องการดังกล่าวเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อสุขภาพของเราได้ และเพื่อให้การทำงานของเกลือแร่โครเมียมดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อการกำจัดน้ำตาลกลูโคสเหล่านี้นั้น จึงได้มีการคิดค้นรูปแบบทางเคมีของเกลือแร่โครเมียมดังกล่าว ให้เป็นรูปแบบที่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบทางเคมีนี้ก็คือ โครเมียมที่อยู่ในรูป "โครเมียมโพลีนิโคติเนต" ที่นอกจากจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วแล้ว พบว่าร่างกายของเราสามารถนำเอาโครเมียมรูปแบบดดดังกล่าวไปใช้สร้างสาร GTF ได้ในทันทีตามความต้องการของร่างกายด้วย

        สารสกัดจากผลส้มแขก ( Yellow )

เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย มีคุณสมบัติในการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงสารอาหารจำพวกน้ำตาลกลูโคส ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสารอาหารจำพวกไขมันสะสม ที่เป็นปัญหาของความอ้วนและปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งส่งผลในการช่วยเร่งการสลายไขมันเก่าที่สะสมอยู่แล้ว โดยเฉพาะในคนอ้วนให้ออกไปจากร่างกายในรูปของพลังงาน

       เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาไขมัน ทั้งไขมันใหม่ที่เกิดจากสารอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล
     และไขมันสะสมเก่าในคนอ้วน หรือผู้ที่มีปัญหาของน้ำหนักตัว


Back to Top หน้าหลักของผลิตภัณฑ์ , โปรตีนดริงค์มิกซ์ , ไฟเบอร์แอนด์บอตานิคอล, ไฟเบอร์บอนด์, ชาเขียว, ชาผสมกัวราน่า, สารสกัดจากผลส้มแขก, สารสกัดจากโรสแมรี่