Make your own free website on Tripod.com
 
       ไฟเบอร์ แอนด์ บอตานิคอล ( Fiber and Botanical )

เป็นใยอาหารชนิดเม็ด องค์ประกอบหลักก็คือ เส้นใยทั้งชนิดละลายน้ำได้ และไม่ละลายน้ำ เกลือแร่ แคลเซียม คาร์บอเนต เส้นใยจากพืชผักช่วยในการกำจัดของเสีย ( Body Waster ) ของร่างกายทำความสะอาดผนังลำไส้ด้านใน นอกจากนั้นยังสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหารให้อยู่ในระดับปกติ และได้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน นั่นคือจะช่วยให้ระบบดูดซึมอาหารดีขึ้น อันจะนำไปสู่สมดุลใหม่ของร่างกายที่ดีกว่าเดิม
ช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และล้างสารพิษตกค้างออกจากร่างกาย ทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น จึงช่วยให้อิ่มเร็วขึ้น ประกอบด้วยใยอาหารจากข้าวโอ๊ต ผสมกับพืชผักได้แก่ งา ถั่วเขียว กระเจี๊ยบ คาร์โบมาย ดอกส้ม เมล็ดฟันแนลและมะละกอ
ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับผู้ที่ต้องการใยอาหาร ( ไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้ )
ใน 1 เม็ด มีใยอาหารทั้งหมด 232.8 มก. ประกอบด้วย

ใยอาหารชนิดละลายน้ำ 0.8 มก.
ใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ 232 มก.

( หมายเหต: การได้รับสารอาหารต่าง ๆ นั้น ควรได้รับจากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิดครบทั้ง 5 หมู่ และเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ)
วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง พร้อมน้ำ 1 แก้ว
ส่วนประกอบที่สำคัญ

ใยอาหารจากข้าวโอ๊ต 41.67 %
แคลเซียมคาร์บอเนต 31.57 %
ผงพืชผัก 16.88 %

 

Back to Top หน้าหลักของผลิตภัณฑ์ , โปรตีนดริงค์มิกซ์ , ไฟเบอร์แอนด์บอตานิคอล, ไฟเบอร์บอนด์, ชาเขียว, ชาผสมกัวราน่า, สารสกัดจากผลส้มแขก, สารสกัดจากโรสแมรี่