Make your own free website on Tripod.com

   
 
ผลร้ายหรืออาการผิดปกติต่อสุขภาพ
ซึ่งเกิดจากการบริโภค
4.1 เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย
4.2 เกี่ยวกับความแข็งแรง ความมีสมรรถภาพในการประกอบการงานต่าง ๆ ของร่างกาย
4.3 เกี่ยวกับความต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย สารอาหารหลายอย่างมีส่วนช่วยในการต้านทานต่อโรคพยาธิที่เกิดแก่ร่างกาย พวกวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารโปรตีน มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายต้านทานหรือต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้
4.4 การทำให้มีสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด และมีไหวพริบ ผลการวิจัยยืนยัน ในกองทหาร พบว่าพวกทหารที่ได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ มักมีสติปัญญาและไหวพริบในการซ้อมรบดีกว่าพวกที่ขาดสารอาหาร และจากการทดลองของ Johnson และ Williams พบว่าผู้บริโภคอาหารที่มี "ไทอะมิน" ต่ำ มักจะหงุดหงิด ไม่แจ่มใส หน้าบูดบึ้ง ในสตรีมีครรภ์พบว่าพวกที่ได้รับ "สารไทอะมิน" , "แร่แคลเซียม" และ "แร่เหล็ก" ต่ำ จะแสดงความกังวลใจในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สนใจในงานบ้าน มีความไม่สบายใจ สตรีพวกนี้หลังจากจัดให้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบเพียง 3 สัปดาห์ ก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัด คือ แจ่มใส ร่าเริง เริ่มเอาใจใส่ความสะอาดของตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว
4.5 การสืบพันธุ์ อาหารที่บริโภคเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการสืบพันธุ์ต่ำลงได้ ปัจจุบันพบว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดการเป็นหมัน เกิดเนื่องจากการมีภาวะทุโภชนาการในเซลล์ และขณะนี้ยอมรับกันแล้วว่า การขาดสารอาหาร อาทิ "แร่แมงกานีส" "วิตามินอี" "กรดไลโนลีอิค" "กรดแอมิโน" ชนิดจำเป็น หรือ "วิตามินบี" จะทำให้เป็นหมันได้
4.6 ระบบประสาทและจิตใจ นอกจาก "ไทอะมิน" แล้ว พบว่าสาร "แพนโททีนิค" และ "โคบอลามิน" ก็เป็นสารอาหารของประสาทด้วย การศึกษาและวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีสารอาหารหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสาทและจิตใจ รวมทั้งวิตามินและกรดอะมิโนชนิดจำเป็น และมีข้อยืนยันจากการวิจัยแสดงว่าสุขภาพและประสิทธิภาพของการทำงานของระบบประสาทย่อมต้องอาศัยการมี "โภชนาการที่ดี" การบำรุงส่งเสริมเซลล์และเนื้อประสาทจึงเป็นที่จำเป็นอย่างยิ่ง และยังพบว่าอาการนอนไม่หลับ อาจเกิดจากการขาดสารอาหารพวก "แร่แคลเซียม" "แร่โปรแตสเซียม" "สารไทอะมิน" "สารไพริด็อกซิน" หรือ "สารไนอะซิน" อย่างใดอย่างหนึ่งได้
4.7 การมีชีวิตยืนนาน ในข้อนี้มีผลการวิจัยสนันสนุนแน่นอนว่า การกินอาหารที่เหมาะทั้งจำนวนและคุณภาพ จะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนนานยิ่งขึ้น และในการมีอายุยืนนานนั้นจะมีชีวิตอยู่ด้วยทั้งสุขภาพและจิตใจ